Högholmen Gällnö Hemfladen

Naturhamn

Betyg: Ej betygsatt ännu

Beskrivning

Norra sidan är mycket brant och kan vara svårt att angöra, närmare träddungen åt väster är det möjligt att lägga till.