Åskskydd för båtar och tält

Betyg: 4.00 (1 röster)

Länkar till Uppsala universitet - Ångströmslaboratoriet

Åskskydd för segelbåtar
Sannolikheten för blixtnedslag i en segelbåt beror på flera faktorer och ökar med båtens masthöjd och åskvädrets intensitet. I ett normalt åskväder i Sverige är sannolikheten för att en båt med 10 meters mast direkt skall träffas av blixten av storleksordningen 1:1000. Denna sannolikhet påverkas inte nämnvärt av om båten är åskskyddad eller ej. Ca ett trettiotal segelbåtar träffas varje år av blixten. 
Text från länken ovan

Åskskydd för motorbåtar
Genom att en motorbåt inte är så hög löper den mindre risk än en segelbåt att träffas av ett direkt blixtnedslag, men bör även den förses med åskskydd. 
Text från länken ovan 

Åskskydd för tält