Angående reklam på Marinwiki

Betyg: Ej betygsatt ännu

Innehållet på Marinwiki skapas av användarna på Marinwiki och är fritt att använda enligt licensen längst ned på sidan. Men att hålla Marinwiki igång är förknippat med vissa omkostnader. För att täcka delar av dessa har vi nu satt in annonser på sidorna. Vi vill att Marinwikis besökare inte skall störas av reklamen. Vi gillar inte heller när man får leta efter innehållet på sidor mellan all reklam.

Vi har följande reklampolicy.

  1. Vi har reklam på sidor endast dör skärmstorleken är stor nog för det. Vi visar alltså inte reklam på telefoner med liten skärm.
  2. Sidor med innehåll i huvudsak av medlemmar (alltså artiklar, platser och mina användarsidor) skall så långt det är möjligt inte belastas med reklam.
  3. Reklamen skall aldrig styra över innehållet på sidan.
  4. Reklamen skall inte på någon sida upplevas som dominant.

Tycker du att vi i något sammanhang inte lever upp till denna policy så kontakta oss på info@marinwiki.se
Jag tycker inte att reklamen nu stör. Märker knappt av den.
Peter Jansson
2015-03-23 08:59:09