ICA Nära Nättran

Proviantering

Betyg: Ej betygsatt ännu

Beskrivning

Beskriv din plats med egna ord.
Hamnvärd/tillsyningsman
Telefonnummer
E-post
Webbadrsser till intressanta sidor

Insegling

Beskriv insegling här. Nättrabyån
Grynnor och liknande som kan vara värt att känna till
Hänvisning till sjökort, hamnkort, webb och/eller bok.

Förtöjning

Beskriv förtöjningen här. Motorbåt upp till ca 8 meter kan lägga till tillfälligt ca 100 meter från affären.
Ex.vis:
Brygga, ankare, boj, påle, Y-bom, långsides,
Djupt, grunt, sten, lera, sand
Beskriv även hur stora och djupgående båt som kan förtöja, antingen genom djup och bredd eller genom vilken största båt du sett i hamnen.

Prisbild

Tala om vad det kostar att ligga i hamnen och utnyttja olika service så som landström, vatten, minigolf etc.
Beskriv även priser för annat så som livsmedel, bensin, restaurang, mastkran etc.

Annan rubrik

Du kan skapa fler rubriker och även radera dessa ovan. Detta är bara ett förslag på upplägg.