Teknik och båtar
Både motor- och segelbåtar

Skriv sådant som gäller för både motorbåtar och segelbåtar här, exempelvis hur man lagar ett hål i ett plastskrov.

Skapa en ny artikel här Skapa ett nytt ämne här Ändra detta ämne